23 - Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase)

1595,00